โรงเรียนชาติเฉลิม
7 ถนนชาติเฉลิม  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
ผู้บริหาร

นางนิตยาพร ขวัญดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/12/2017
ปรับปรุง 31/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 327346
Page Views 354059
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านรังแตน จ.ป.ร. กระบุรี 077871751
2 โรงเรียนบ้าน จ.ป.ร. จ.ป.ร. กระบุรี
3 โรงเรียนบ้านน้ำขาว จ.ป.ร. กระบุรี
4 โรงเรียนบ้านหินวัว จ.ป.ร. กระบุรี
5 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ จ.ป.ร. กระบุรี
6 โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว จ.ป.ร. กระบุรี 077-860028
7 โรงเรียนกระบุรีวิทยา น้ำจืด กระบุรี
8 โรงเรียนบ้านบกกราย น้ำจืด กระบุรี
9 โรงเรียนบ้านปลายคลอง น้ำจืด กระบุรี
10 โรงเรียนบ้านดอนกลาง น้ำจืด กระบุรี 077-828812
11 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ น้ำจืด กระบุรี 077-891-217
12 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง น้ำจืด กระบุรี
13 โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย น้ำจืดน้อย กระบุรี
14 โรงเรียนบ้านน้ำแดง น้ำจืดน้อย กระบุรี
15 โรงเรียนบ้านบางสองรา บางใหญ่ กระบุรี
16 โรงเรียนบ้านทับจาก บางใหญ่ กระบุรี
17 โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน ปากจั่น กระบุรี
18 โรงเรียนปากจั่นวิทยา ปากจั่น กระบุรี
19 โรงเรียนบ้านหนองจิก ปากจั่น กระบุรี
20 โรงเรียนบ้านคลองเงิน ปากจั่น กระบุรี
21 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ปากจั่น กระบุรี
22 โรงเรียนบ้านหาดจิก ปากจั่น กระบุรี
23 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง มะมุ กระบุรี
24 โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ มะมุ กระบุรี
25 โรงเรียนมัชฌิมวิทยา มะมุ กระบุรี
26 โรงเรียนบ้านสวัสดิ์ มะมุ กระบุรี
27 โรงเรียนบ้านลำเลียง ลำเลียง กระบุรี
28 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) ลำเลียง กระบุรี 0-77871-655
29 โรงเรียนบ้านสองแพรก ลำเลียง กระบุรี
30 โรงเรียนชมน์พัฒนา กะเปอร์ กะเปอร์
31 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด กะเปอร์ กะเปอร์
32 โรงเรียนบ้านด่าน กะเปอร์ กะเปอร์
33 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา กะเปอร์ กะเปอร์
34 โรงเรียนบ้านบางปรุ กะเปอร์ กะเปอร์
35 โรงเรียนประชาอุทิศ กะเปอร์ กะเปอร์
36 โรงเรียนบ้านชาคลี บางหิน กะเปอร์
37 โรงเรียนบ้านบางหิน บางหิน กะเปอร์ 0910432441
38 โรงเรียนบ้านทองหลาง บ้านนา กะเปอร์
39 โรงเรียนบ้านบางเบน ม่วงกลวง กะเปอร์ 077-861430
40 โรงเรียนบ้านสำนัก ม่วงกลวง กะเปอร์ 077843344
41 โรงเรียนบ้านชนะบำรุง เชี่ยวเหลียง กะเปอร์
42 โรงเรียนบ้านคอกช้าง บางพระเหนือ ละอุ่น
43 โรงเรียนทอนเสียดวิทยาคาร บางพระเหนือ ละอุ่น
44 โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง บางพระเหนือ ละอุ่น
45 โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง บางพระเหนือ ละอุ่น
46 โรงเรียนบ้านบางนา บางพระใต้ ละอุ่น
47 โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา บางแก้ว ละอุ่น 077-863445 หรือ 087-2770191
48 โรงเรียนวัดช่องลม บางแก้ว ละอุ่น
49 โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร บางแก้ว ละอุ่น
50 โรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาฝาชี บางแก้ว ละอุ่น 077-847039
51 โรงเรียนทับไชยาพัฒนา บางแก้ว ละอุ่น
52 โรงเรียนบ้านปากแพรก ละอุ่นเหนือ ละอุ่น 077880026
53 โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ ละอุ่นใต้ ละอุ่น
54 โรงเรียนบ้านกำพวน กำพวน สุขสำราญ -
55 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ กำพวน สุขสำราญ
56 โรงเรียนบ้านทะเลนอก กำพวน สุขสำราญ
57 โรงเรียนสุขสำราญ กำพวน สุขสำราญ
58 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง กำพวน สุขสำราญ 077844299
59 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) นาคา สุขสำราญ 077-874061
60 โรงเรียนบ้านแหลมนาว นาคา สุขสำราญ
61 โรงเรียนบ้านควนไทรงาม นาคา สุขสำราญ
62 โรงเรียนบ้านบางมัน นาคา สุขสำราญ 0-7782-8112
63 โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก นาคา สุขสำราญ 077872805
64 โรงเรียนบ้านทรายแดง ทรายแดง เมืองระนอง
65 โรงเรียนบ้านหินดาด ทรายแดง เมืองระนอง
66 โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม ทรายแดง เมืองระนอง
67 โรงเรียนบ้านน้ำตก ทรายแดง เมืองระนอง
68 โรงเรียนบ้านบางนอน บางนอน เมืองระนอง 0896523045
69 โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร บางนอน เมืองระนอง
70 โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา บางนอน เมืองระนอง
71 โรงเรียนบ้านบางริ้น บางริ้น เมืองระนอง 077-821460
72 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 บางริ้น เมืองระนอง 0-7781-1660
73 โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา บางริ้น เมืองระนอง
74 โรงเรียนบ้านบางกลาง บางริ้น เมืองระนอง
75 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร บางริ้น เมืองระนอง
76 โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ ปากน้ำ เมืองระนอง
77 โรงเรียนบ้านเกาะสินไห ปากน้ำ เมืองระนอง
78 โรงเรียนบ้านหินช้าง ปากน้ำ เมืองระนอง
79 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ปากน้ำ เมืองระนอง
80 โรงเรียนบ้านเกาะเหลา ปากน้ำ เมืองระนอง
81 โรงเรียนบ้านละออง ราชกรูด เมืองระนอง
82 โรงเรียนบ้านนกงาง ราชกรูด เมืองระนอง 077897760
83 โรงเรียนบ้านคลองของ ราชกรูด เมืองระนอง
84 โรงเรียนบ้านขจัดภัย ราชกรูด เมืองระนอง
85 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) หงาว เมืองระนอง
86 โรงเรียนบ้านท่าฉาง หงาว เมืองระนอง
87 โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ หงาว เมืองระนอง
88 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว หงาว เมืองระนอง
89 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น หาดส้มแป้น เมืองระนอง
90 โรงเรียนบ้านเกาะช้าง เกาะพยาม เมืองระนอง
91 โรงเรียนอนุบาลระนอง เขานิเวศน์ เมืองระนอง
92 โรงเรียนศรีอรุโณทัย เขานิเวศน์ เมืองระนอง
93 โรงเรียนหมิงซิน เขานิเวศน์ เมืองระนอง
94 โรงเรียนอนุบาลดวงกมล เขานิเวศน์ เมืองระนอง
95 โรงเรียนชาติเฉลิม เขานิเวศน์ เมืองระนอง
96 โรงเรียนสหายวิทย์ เขานิเวศน์ เมืองระนอง
97 โรงเรียนสตรีระนอง เขานิเวศน์ เมืองระนอง