โรงเรียนชาติเฉลิม
7 ถนนชาติเฉลิม  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นตะแบก