โรงเรียนชาติเฉลิม
7 ถนนชาติเฉลิม  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน

ม่วง- ขาว