โรงเรียนชาติเฉลิม
7 ถนนชาติเฉลิม  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน

วิสัยทัศน์กว้างไกล  ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม