โครงการอบรมคณิตศาสตร์

วันเสาร์ที่  17  พฤศจิกายน   พศ. 2555 หมวดสาระคณิตศาสตร์ร่วมกับคุณครูจัดอบรมโปรแกรม GSP ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ภาพกิจกรรม